Otázka:

Môžete mi vysvetliť pojem komunálne služby? Čo všetko spadá pod komunálne služby?

Heslá:

komunálne služby

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa uvádza význam prídavného mena komunálny „ktorý je v právomoci obcí alebo miest“ aj význam podstatného mena služby „organizované práce pre obyvateľstvo“, napríklad komunálne služby. Vecný význam slov si môžete overiť v kodifikačných príručkách, ktoré sú v elektronickej podobe sprístupnené na našej stránke slovnik.juls.savba.sk.

Používanie označenia komunálne služby v súčasnosti si možno overiť na webových stránkach obecných úradov, podľa dokladov z internetu sa ním označujú služby miest a obcí vzťahujúce sa napr. na údržbu zelene, odvoz odpadu, upratovacie práce na verejných priestranstvách, zimnú údržbu komunikácií ap. Niekde pod týmto názvom fungujú aj samostatné organizačné jednotky.


Otázka z 01. 04. 2021 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu komunálne služby