Otázka:

Aké a sa píše v slovných spojeniach typu rodina Sedláčková?

Heslá:

rodina Sedláčková, Sedláčkova rodina

Odpoveď:

V slovných spojeniach typu rodina Sedláčková sa píše na konci dlhé á, pretože nejde o tvar privlastňovacieho prídavného mena, ale o podobu mena ako v prípade ženského priezviska (ktorá rodina?). Privlastňovacie prídavné meno Sedláčkova možno použiť v spojení so slovom rodina Sedláčkova rodina – napríklad vo vete Prišla k nám Sedláčkova rodina (čia rodina?) = rodina pána Sedláčka.


Otázka z 23. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 27. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodina Sedláčková