Otázka:

Chcem napísať poviedku s predpísaným počtom slov. Počítajú sa aj interpunkčné znamienka?

Heslá:

slovo, interpunkčné znamienka

Odpoveď:

Slovo je „základná jazyková jednotka s ustálenou formou i významom“, napr. poviedka, napísať, chcem, so. Interpunkčné znamienka sú grafické znaky, ktoré sa používajú na členenie textu. Voláme ich aj rozdeľovacie znamienka, do počtu slov sa teda bežne nepočítajú. Odporúčame Vám obrátiť sa na zadávateľa zadania, resp. súťaže.


Otázka z 01. 04. 2021 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu slovo