Otázka:

Na označenie všetkých rušňov vagónov a súprav používame v našej firme dve slovné spojenia: vozový park a vozidlový park. Sú obe spisovné?

Heslá:

vozový park

Odpoveď:

V minulosti sa v Pravidlách slovenského pravopisu (1959 – 1968) uvádzalo aj prídavné meno vozidlový, no v aktuálnom Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa uvádza len prídavné meno vozový pri hesle voz, a to priamo v slovnom spojení vozový park vo význame „a) automobilový, b) vozňový“. V elektronickej podobe je slovník sprístupnený na našej stránke slovnik.juls.savba.sk.

Odporúčame Vám používať slovné spojenie vozový park.

 

 


Otázka z 01. 04. 2021 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vozový park