Otázka:

V akom tvare mám v slovenčine používať prídavné meno v spojení s názvom skupiny Depeche Mode?

Heslá:

Depeche Mode

Odpoveď:

V súvislosti s používaním adjektív v spojení s názvom skupiny Depeche Mode vychádzame z jazykovej praxe a dokladov, ktoré sme našli v jazykovom korpuse textov. Najčastejšie sa toto pomenovanie používa s tvarom množného čísla prídavného mena, teda legendárni Depeche Mode. Vzhľadom na tvrdé zakončenie vo výslovnosti [məʊd] sa názov skupiny používa v jazykovej praxi aj s prídavným menom v tvare jednotného čísla mužského rodu – legendárny Depeche Mode. Tvar prídavného mena v ženskom rode odporúčame pri danom názve používať, len ak sa pred ním nachádza všeobecné pomenovanie skupinakapela a pod. – legendárna skupina/kapela Depeche Mode. Všetky uvedené spojenia zodpovedajú spisovnej slovenčine.

 


Otázka z 29. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Depeche Mode