Otázka:

Ako sa píše slovom hodnota 4,7183529 %?

Heslá:

desatinné číslo slovom

Odpoveď:

Slovný zápis desatinných čísel s takým veľkým počtom číslic za desatinnou čiarkou, ako je 4,7183529, je veľmi neobvyklý, zvyčajne sa také čísla zaokrúhľujú na stotiny, príp. tisíciny. Uvedené desatinné číslo by sa však slovom zapísalo takto: štyri celé (a) sedem miliónov stoosemdesiattritisíc päťsto dvadsaťdeväť desaťmilióntin. Slovo percento bude mať v tomto prípade tvar genitívu jednotného čísla, t. j. štyri celé sedem miliónov stoosemdesiattritisíc päťsto dvadsaťdeväť desaťmilióntin percenta.


Otázka z 29. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu desatinné číslo slovom