Otázka:

Je slovo šmirgeľ spisovné? V KSSJ sa pri ňom neuvádza žiaden kvalifikátor.

Heslá:

šmirgeľ

Odpoveď:

Tak ako uvádzate vo svojom e-maile, v Krátkom slovníku slovenského jazyka sa pri hesle šmirgeľ neuvádza žiaden kvalifikátor a toto heslo nie je vyznačené fialovou farbou (v elektronickej podobe), čo by znamenalo, že ide o nespisovné slovo. Slovo šmirgeľ je spisovné a štylisticky neutrálne.


Otázka z 29. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šmirgeľ