Otázka:

Píše sa v slovných spojeniach typu rodina Martišková dlhé alebo krátke a?

Heslá:

rodina Martišková, Martiškova rodina

Odpoveď:

V slovných spojeniach typu rodina Martišková sa píše na konci dlhé á, pretože nejde o tvar privlastňovacieho prídavného mena Martiškova rodina (čia rodina?), ale o podobu mena ako v prípade ženského priezviska (ktorá rodina?). 


Otázka z 05. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 06. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodina Martišková