Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa správne píše prírodná rezervácia prielom Dunajca?

Heslá:

prielom Dunajca

Odpoveď:

V minulosti patril prielom Dunajca k národným prírodným rezerváciám (NPR) a jeho plný názov bol Národná prírodná rezervácia Prielom Dunajca. V posledných rokoch sa schválila zonácia národných parkov a iných chránených území, čo malo za následok, že niektoré národné prírodné rezervácie boli zrušené a zaradené do zón ochrany. To je aj prípad prielomu/Prielomu Dunajca. Citujeme z webovej stránky Štátnej ochrany prírody SR: „Po nadobudnutí účinnosti vyhlášky MŽP SR č. 319/2004 Z. z., ktorou sa na území Pieninského národného parku ustanovili zóny, boli zrušené maloplošné chránené územia NPR Prielom Dunajca, NPR Prielom Lesnického potoka, NPR Haligovské skaly, NPP Aksamitka, PR Kamienska tisina, CHA Pieninské lipy a stali sa súčasťou zón A a B.“

            Na základe uvedených informácií Vám odporúčame spojenie prielom Dunajca písať s malým začiatočným písmenom v slove prielom, pretože ide o všeobecné podstatné meno označujúce geografický útvar, t. j. kaňon, miesto, kadiaľ tečie Dunajec cez Pieniny. Spojenie s veľkým začiatočným písmenom – Prielom Dunajca – Vám odporúčame používať iba v prípade, ak sa ním označuje NPR Prielom Dunajca v období pred rokom 2004, kým nebola zrušená.


Otázka z 29. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prielom Dunajca