Otázka:

Ako sa správne v slovenčine píše názov športu badminton?

Heslá:

badminton, bedminton

Odpoveď:

Správna podoba slova, na ktoré sa spytujete, je bedminton. Overiť si to môžete v Krátkom slovníku slovenského jazyka, Pravidlách slovenského pravopisu či Slovníku súčasného slovenského jazyka, ktoré sú spolu s ďalšími jazykovými príručkami dostupné v elektronickej podobe na stránke slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 29. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu badminton