Otázka:

Existuje v slovenčine slovo zakrádač?

Heslá:

zakrádač

Odpoveď:

Slovo zakrádač je podstatné meno mužského rodu odvodené od slovesa zakrádať sa príponou -č, ktorou sa tvoria niektoré mužské pomenovania osôb, porov. zabávať – zabávač, pozinkovať – pozinkovač, miešať – miešač. Ide o pravidelne utvorené spisovné slovo.


Otázka z 29. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zakrádač