Otázka:

Je sloveso nasúkať spisovné? Napríklad v spojení nasúkali nám šesť gólov.

Heslá:

nasúkať

Odpoveď:

Význam slovesa nasúkať „dať, umiestniť vo väčšom množstve, počte“ sa uvádza aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (M – N, 2015) s príslušnými exemplifikáciami súperovi sme nasúkali 5 gólov; nasúkať fotky na web; nasúkať batohy do kufra; domy nasúkané jeden na druhom. Pri tomto hesle sa uvádzajú kvalifikátory hovorovéexpresívne, čo znamená, že sloveso nasúkať je štylisticky príznakové a nehodí sa do všetkých typov oficiálnych prejavov. V športovom spravodajstve a predovšetkým pri komentovaní zápasov však majú miesto aj takéto hovorové expresívne výrazy.


Otázka z 29. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nasúkať