Otázka:

Aké a sa píše v slovných spojeniach typu rodina Kopincova?

Heslá:

rodina Kopincová, Kopincova rodina

Odpoveď:

V slovných spojeniach typu rodina Kopincová sa píše na konci dlhé á, pretože nejde o tvar privlastňovacieho prídavného mena Kopincova rodina (čia rodina?), ale o podobu mena ako v prípade ženského priezviska (ktorá rodina?). 


Otázka z 20. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 24. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodina Kopincová