Otázka:

Sú slová pamätník a pomník synonymá?

Heslá:

pamätník, pomník, náhrobný kameň

Odpoveď:

Slovo pomník má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003, dostupný na našej stránke slovnik.juls.savba.sk) význam „sochárske dielo na uctenie pamiatky“. Podľa citovaného slovníka má slovo pamätník tri významy: „1. kniha s podpismi, kresbami ap. venovanými na pamiatku; 2. dielo, kt. pripomína nejakú udalosť, pomník ap.; 3. inštitúcia na uchovávanie literárnych pamiatok“. 

Vo význame „sochárske dielo na uctenie pamiatky, na pripomenutie istej udalosti“ sú slová pomník pamätník synonymá a takto sa uvádzajú aj v Synonymickom slovníku slovenčiny, 2004 (pomník, pamätník oslobodenia). Vo význame „náhrobný kameň“ sa používa iba slovo pomník.

 


Otázka z 29. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pamätník