Otázka:

Môžem povedať, že samica "porodila" mláďa? Alebo môže mláďa iba "vrhnúť"?

Heslá:

porodiť, vrhnúť

Odpoveď:

Sloveso porodiť má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (2003, dostupný na stránke slovnik.juls.savba.sk) význam „priviesť na svet dieťa“ a ako odborný termín sa používa aj v zoológii vo význame „priviesť na svet mláďa“. Sloveso vrhnúť sa používa pri samiciach niektorých cicavcov vo význame „priviesť na svet mláďatá“. Slovesá vrhnúť porodiť sú v tomto zmysle synonymá, odlišujú sa tým, že v zoológii sa sloveso porodiť považuje za odborný termín. 


Otázka z 29. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu porodiť