Otázka:

Ktoré pomenovanie je správne – reďkev alebo reďkovka?

Heslá:

reďkev, reďkvička, reďkovka

Odpoveď:

Podstatné meno ženského rodu reďkev je botanický názov, reďkvička je zdrobnenina slova reďkev. Neodborný, ale takisto spisovný názov reďkovka sa používa zväčša v bežnej komunikácii. Všetky uvedené podoby sú správne, o čom sa môžete presvedčiť v lexikografických príručkách slovenského jazyka, ktoré sú dostupné na stránke slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 29. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu reďkev