Otázka:

Ako sa píšu slová ako napríklad novo uzatvorený/novouzatvorený? Spolu alebo oddelene?

Heslá:

novo-

Odpoveď:

V slovenčine existuje mnoho zložených prídavných mien s prvou časťou novo-, ktorá má význam „ktorý práve, nedávno vznikol“. Zložené prídavné meno novouzatvorený je v slovenčine pomerne frekventované a ustálené, a preto odporúčame písať ho v uvedenej podobe ako jedno slovo.


Otázka z 29. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu novo-