Otázka:

Je slovo škrtanec správne? Nenašiel som ho v žiadnom slovníku.

Heslá:

škrtanec

Odpoveď:

Podstatné meno škrtanec utvorené od slovesa škrtať zachytáva Ortograficko-gramatický slovník (dostupný na stránke lex.juls.savba.sk), ktorý slúži ako pracovná verzia pri koncipovaní zväzkov Slovníka súčasného slovenského jazyka. Slovo škrtanec je tak ako základové sloveso škrtať správne.


Otázka z 29. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu škrtanec