Otázka:

Je slovo štikútka správne?

Heslá:

štikútka

Odpoveď:

Podstatné meno štikútka zachytáva Historický slovník slovenského jazyka (dostupný spolu s ďalšími lexikografickými príručkami na stránke slovnik.juls.savba.sk), no v jazykovej praxi je toto slovo frekventované. Je odvodené od spisovného slovesa štikútať (porov. výklad v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003). V súčasnosti nemôžeme všetky slová v jazyku hodnotiť bipolárne ako správne či nesprávne. Aj pri koncipovaní nových slovníkov či lexikografických príručiek sa prihliada na jazykovú prax. Používanie slova štikútka nepovažujeme za nevhodné.


Otázka z 29. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 29. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štikútka