Otázka:

Rada by som sa Vás spýtala, či je gramaticky správne slovo bosoriatko alebo bosorča. Stretla som sa s nimi v preklade románu.

Heslá:

bosorča, bosoriatko

Odpoveď:

Slovo bosorča je zo slovotvorného hľadiska správne, bolo utvorené zo slova bosorka postupom, ktorým sa tvoria pomenovania mláďat, pričom dochádza k alternácii poslednej spoluhlásky v základe (k č; g ), porov. striga strídža, morka morča, lastovička lastovíča, človek človieča. Z týchto slov možno ďalej pomocou prípony -tko utvoriť zdrobneniny, napr. strídža strídžatko, morča morčiatko, lastovíča lastovíčatko, človieča človiečatko, tak aj bosorča bosorčiatko.

Podoba bosoriatko vznikla tiež pomocou prípony -tko, no bola by správna, keby bola utvorená zo základu končiaceho sa na spoluhlásku -r- (teda zo slova bosora alebo bosor, nie bosorka), porov. kura kuriatko. Napriek tomu, že podoba bosoriatko nie je systémová, možno ju akceptovať ako príležitostný výraz.

 

 


Otázka z 28. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bosorča