Otázka:

Aký tvar môžu mať neživotné podstatné mená mužského rodu v genitíve jednotného čísla? Aký tvar má slovo revír v tomto páde? Kde sa uvádzajú všetky pádové prípony genitívu jednotného čísla?

Heslá:

revír, dvojtvar

Odpoveď:

 

Neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dub, môžu mať v genitíve (druhom páde) jednotného čísla pádovú príponu -a, napr. z duba, z buka, z mosta, do tunela, alebo -u, napr. z domu, od hladu, z diktátu, z pultu. Pri niektorých podstatných menách sú prípustné obe prípony (ide o dvojtvary), napr. rok – roka i roku, múrmúra i múru, banánbanánabanánu. Slovo revír sa skloňuje podľa vzoru dub a v genitíve jednotného čísla má dvojtvar – revíru aj revíra (rovnako má dvojtvar aj v lokáli jednotného čísla – v revíre aj v revíri).

Pádové prípony genitívu jednotného čísla sa uvádzajú pri všetkých slovách v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). Pri slove revír sa v uvedených príručkách uvádzajú nielen pádové prípony genitívu jednotného čísla, ale aj lokálu jednotného čísla a nominatívu množného čísla.

 


Otázka z 04. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 05. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu revír