Otázka:

Chcela by som sa opýtať na slovo nazúvať v zmysle obúvať si topánky alebo ako opak slova vyzúvať. Je nespisovné?

Heslá:

nazúvať, obúvať, natiahnuť, natiahnuť si, nasunúť, nasunúť si

Odpoveď:

Sloveso nazúvať nie je súčasťou spisovnej lexiky slovenského jazyka. Ide o bohemizmus utvorený z českého slovesa nazouvat. V češtine sa používajú slovesá nazouvat obouvat ako synonymá, v slovenčine sa význam „naťahovať obuv na nohy“ vyjadruje predovšetkým slovesom obúvať, ktoré má pôvod v praslovanskom výraze obuti. Slovesá prezúvať, vyzúvať a podstatné meno prezuvky síce potvrdzujú existenciu staršieho tvaru zuť (s pôvodným významom vyzuť), ale sloveso nazuť sa kodifikačne hodnotí ako nespisovný výraz a neuvádza sa vo výkladových slovníkoch slovenského jazyka. V slovenčine však máme iné synonymné výrazy, ktoré sa používajú najmä na vyjadrenie dokonavého deja, napr. natiahnuť si (čižmy, papuče), nasunúť si šľapky.


Otázka z 28. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nazúvať