Otázka:

Ako uvádzať v texte diplomovej práce dielo autora s kolektívom: Chang et al. uvádza obsahové látky... alebo Chang et al. uvádzajú obsahové látky...?

Heslá:

uvádzanie autora s kolektívom, autor et al.

Odpoveď:

Ak sa v texte odvolávate na dielo autora s kolektívom, odporúčame prispôsobiť štylizáciu slovenskej vete. Napríklad: V diele Changa a kolektívu sa uvádzajú obsahové látky… alebo Chang a kolektív uvádzajú obsahové látky… Namiesto substantíva kolektív sa v odbornom štýle často používa skratka kol. a spojenia, na ktoré ste sa spytovali, môžu mať aj takúto podobu: V diele Changa a kol. sa uvádzajú obsahové látky… alebo Chang a kol. uvádzajú obsahové látky…

 

 


Otázka z 28. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uvádzanie autora s kolektívom