Otázka:

Chcel by som poprosiť o stanovisko, či sú slová dohľadať a dohľadateľný spisovné (vo význame nájsť a nájditeľný).

Heslá:

dohľadať, dohľadateľný, nájsť

Odpoveď:

V Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G (2006) sa uvádza slovo dohľadať s významami „skončiť hľadanie; prestať hľadať“, napr. dohľadali stratené topánky a „dodatočne niečo vyhľadať“, napr. dohľadať ďalšie informácie.

Slová dohľadaťdohľadateľný sa v slovenských lexikografických príručkách neuvádzajú vo Vami uvádzaných významoch „nájsť“ a „nájditeľný“, a hoci sme sa pri vyhľadávaní na internetových stránkach presvedčili o občasnom používaní uvedených výrazov aj v tomto význame, za opodstatnené považujeme len používanie slovesa dohľadať na vyjadrenie významu „dodatočne vyhľadať“ a prídavného mena dohľadateľný vo význame „ktorý možno dodatočne vyhľadať“.

Ak hľadáte synonymum k slovu nájsť, odporúčame Vám vybrať si z bohatých možností uvedených pri hesle nájsť v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004), ktorý je podobne ako Slovník súčasného slovenského jazyka A – G v elektronickej podobe sprístupnený na našej webovej stránke https://slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 28. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 28. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dohľadať