Otázka:

Ktorá z týchto dvoch viet je správna? Namiesto toho by mal predvolený text opisovať výrobok alebo službu, ktoré ponúkate. Namiesto toho by mal predvolený text opisovať výrobok alebo službu, ktorú ponúkate.

Heslá:

ktorú, ktoré

Odpoveď:

Keďže vedľajšia veta v súvetí rozvíja viacnásobný vetný člen v hlavnej vete (viacnásobný predmet výrobok alebo službu), zámeno ktorý vo funkcii spájacieho výrazu má mať tvar množného čísla, t. j. Namiesto toho by mal predvolený text opisovať výrobok alebo službu, ktoré ponúkate.

Ak by sa vedľajšia veta vzťahovala iba na slovo službu, zodpovedal by tvar zámena ktorý ženskému rodu v jednotnom čísle a súvetie by malo podobu Namiesto toho by mal predvolený text opisovať výrobok alebo službu, ktorú ponúkate.


Otázka z 26. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ktorú