Otázka:

Ako sa skloňuje iniciálová skratka ŠÚKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv)?

Heslá:

ŠÚKL, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, iniciálové skratky

Odpoveď:

Skratka ŠÚKL je mužského rodu, skloňuje sa podľa vzoru dub a v jednotlivých pádoch má tieto tvary: (N) ŠÚKL, (G) ŠÚKL-u, (D) ŠÚKL-u, (A) ŠÚKL, (L) ŠÚKL-e, (I) ŠÚKL-om.


Otázka z 26. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ŠÚKL