Otázka:

Aký tvar má podstatné meno zákonodarca v nominatíve množného čísla?

Heslá:

zákonodarca, zákonodarcovia, zákonodarci

Odpoveď:

Podstatné meno zákonodarca má v nominatíve množného čísla správny tvar zákonodarcovia. Overiť si to môžete v lexikografických príručkách zverejnených na našej stránke slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 26. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zákonodarca