Otázka:

Ktorú predložku mám použiť v spojení s vlastným menom Lešť? Správne je spojenie výcvikové stredisko v Lešti alebo na Lešti?

Heslá:

Lešť, v Lešti, na Lešti

Odpoveď:

Pri miestnom vyjadrení sa v slovenčine častejšie používa základná miestna predložka v, napr. v Liptovskom Mikuláši, v Levoči, v Lučenci. Pri niektorých názvoch slovenských obcí, častí obcí alebo miestnych častí sa však v rovnakom význame používa predložka na, ktorá vychádza z miestneho úzu, napr. na Myjave, na Brezovej, na Štrbskom Plese, na Hutách, na Trnávke, na Banke. V takýchto prípadoch sa miestny úzus rešpektuje. Ak sa v miestnom význame použije predložka v – bývam v Levoči, pri vyjadrení smerovania sa použije predložka do – idem do Levoče. Predložka na sa používa v oboch významoch: bývam na Myjave – idem na Myjavu. 

Podľa dokladov z jazykového korpusu textov sa pri názve vojenského obvodu Lešť častejšie používa predložka na – na Lešti. Za správne však považujeme aj spojenie s predložkou v – v Lešti.

 


Otázka z 26. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Lešť