Otázka:

Ako máme nazvať produkt, ktorý je vystavený na predajni na ukážku? Vystavený model alebo výstavný model?

Heslá:

výstavný model, vystavený model

Odpoveď:

 

Prídavné meno výstavný s významom „slúžiaci na usporiadanie výstav, používaný na výstave“ je odvodené od podstatného mena výstava. Slovo vystavený je utvorené zo slovesa vystaviť a má význam „ten, ktorý sa vystavuje“. V uvedenom slovnom spojení odporúčame použiť slovo vystavený – vystavený model.


Otázka z 26. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu výstavný model