Otázka:

Aký tvar má slovo produkt v inštrumentáli množného čísla? Produktmi alebo produktami?

Heslá:

produkt, produktmi, produktami

Odpoveď:

Správne tvary slov si môžete overiť v lexikografických príručkách, ako sú napr. Pravidlá slovenského pravopisu, kde sa pri hesle produkt uvádza v inštrumentáli množného čísla správna prípona -miproduktmi.


Otázka z 26. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu produkt