Otázka:

Ako sa správne nazýva odumreté tkanivo, preležanina? Dekubitus alebo dekubit?

Heslá:

dekubit

Odpoveď:

Slová dekubit a dekubitus sú obe správne (porov. Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, 2006, dostupný na stránke slovnik.juls.savba.sk). Pri skloňovaní slova dekubitus však koncové -us vypadáva a v nepriamych pádoch okrem akuzatívu má rovnaké tvary ako slovo dekubit: (N) dekubitus/dekubit – (G) dekubitu – (D) dekubitu – (A) dekubitus/dekubit – (L) dekubite – (I) dekubitom. Prídavné meno odvodené od podstatného mena dekubit/dekubitus je dekubitový dekubitálny.


Otázka z 26. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dekubit