Otázka:

Ako sa píšu názvy školských olympiád? S malým či veľkým písmenom?

Heslá:

školské olympiády, matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda, olympiáda

Odpoveď:

Názvy školských olympiád odporúčame písať s malým začiatočným písmenom, napr. olympiáda zo slovenského jazyka, matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda. Rovnako s malým začiatočným písmenom sa píšu názvy jednotlivých súťažných kôl: školské kolo olympiády zo slovenského jazyka, okresné kolo matematickej olympiády, krajské kolo fyzikálnej olympiády a pod. 


Otázka z 26. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu školské olympiády