Otázka:

Aký tvar má zámeno sama v akuzatíve? Samu či samú?

Heslá:

zámeno sama, samu, samú

Odpoveď:

Zámeno sama má v akuzatíve tvar samu. Overiť si to môžete v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003, dostupný na stránke slovnik.juls.savba.sk), keď do vyhľadávača zadáte heslo sám

Tvar samú je odvodený od vymedzovacieho zámena samá, ktoré má iný význam ako zámeno sama (porov. heslá sám a samý v citovanom slovníku).

 


Otázka z 25. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zámeno sama