Otázka:

Existuje v slovenčine podstatné meno plnovýsuv? Môžem ho používať?

Heslá:

plnovýsuv, výsuv, plný výsuv

Odpoveď:

Podstatné meno plnovýsuv síce nezachytávajú slovenské slovníky, no v jazykovej praxi ide o pomerne frekventované slovo. Slovo plnovýsuv je utvorené z dvojslovného spojenia (ú)plný výsuv zaužívanými slovotvornými postupmi. Podstatným menom výsuv sa odborne pomenúva mechanizmus slúžiaci na vysúvanie niečoho. Vzhľadom na ustálenosť, významovú jednoznačnosť a frekvenciu v jazykovej praxi považujeme používanie slova plnovýsuv na pomenovanie mechanizmu na vysúvanie políc či zásuviek za vhodné a nevidíme dôvod nahrádzať ho iným výrazom. Samozrejme, vhodné by bolo aj dvojslovné spojenie plný výsuv alebo úplný výsuv, ktoré sa takisto používajú v jazykovej praxi.


Otázka z 25. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu plnovýsuv