Otázka:

Z akého základu vychádza slovo remíza?

Heslá:

remíza

Odpoveď:

Odpovedáme citátom zo Stručného etymologického slovníka (2015, s. 499): 

remíza1 ,vozovňaʻ, les. ,hustý hájik v poli ako úkryt zveriʻ (od 20. stor.) • Z fr. remise, od fr. remettre ,uložiťʻ (z toho ,odstaviť do vozovneʻ aj ,utiahnuť sa, ukryť sa do hájikaʻ), ktorého východiskom je lat. remittere, od re- a lat. mittere ,posielať; vysielať, vrhať, metať; odhadzovať, pohadzovať, klásťʻ. – remíza2 ,nerozhodný výsledok športového stretnutiaʻ (od 20. stor.) • Z fr. remise, pôvodne ,odloženie, odklad na neskorší termínʻ, od fr. remettre vo význame ,uložiť, odložiťʻ (aj v časovom zmysle). V slove nastal posun ,odložená hra = ktorá sa skončila nerozhodným výsledkom (a treba ju neskôr zopakovať)ʻ > ,nerozhodná hraʻ; ,nerozhodný výsledokʻ.“

 

 

 


Otázka z 18. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu remíza