Otázka:

Z akého základu vychádza slovo remíza?

Heslá:

remíza

Odpoveď:

Podľa Stručného etymologického slovníka jazyka českého (slovenský etymologický slovník zatiaľ nevyšiel) pochádza slovo remíza z francúzskeho remis vo význame „odložené“, z príčastia zo slovesa remettre „odložiť“. 


Otázka z 18. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu remíza