Otázka:

Je možné skloňovať slovo whisky?

Heslá:

whisky

Odpoveď:

Podstatné meno ženského rodu whisky je nesklonné, t. j. nemožno z neho utvoriť ani množné číslo, a v slovenčine sa ustálene používa iba v uvedenej podobe.


Otázka z 25. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu whisky