Otázka:

Ako sa správne píše spojenie Betlehemská/betlehemská hviezda?

Heslá:

betlehemská hviezda

Odpoveď:

Spojenie betlehemská hviezda sa správne píše v uvedenej podobe s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 24. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 24. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu betlehemská hviezda