Otázka:

Neviem, ktorá možnosť je správna: chodníky sa rozpalujú alebo chodníky sa rozpaľujú.

Heslá:

rozpaľovať sa

Odpoveď:

V Pravidlách slovenského pravopisu (2013), ktoré sú v elektronickej podobe sprístupnené na našej webovej stránke https://slovnik.juls.savba.sk, sa uvádza len sloveso rozpaľovať, správna bude veta Chodníky sa rozpaľujú.

Podoba rozpalovať nie je v súlade s pravopisnou normou slovenského jazyka.

 

 


Otázka z 21. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rozpaľovať sa