Otázka:

Sú pomenovania žaburinka trojbrázdinka, bahnička jednoplevka a meringia trojžilka spisovné?

Heslá:

žaburinka trojbrázdová, bahnička jednoplevová, meringia trojžilová

Odpoveď:

Pri názvoch rastlín, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, odporúčame uprednostniť podoby, ktoré sa uvádzajú v súčasných názvoslovných publikáciách. V Slovenskom botanickom názvosloví (Bratislava: Príroda 1986) a v Zozname vyšších a nižších rastlín Slovenska (Bratislava: VEDA 1998) sa uvádzajú tieto podoby: žaburinka trojbrázdová, bahnička jednoplevová, meringia trojžilová. 


Otázka z 19. 07. 2008 bola zodpovedaná dňa 25. 07. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu žaburinka trojbrázdová