Otázka:

Je vhodné slovné spojenie spravovateľ stránky (spravovateľ webu)?

Heslá:

správca stránky

Odpoveď:

Slovo, na ktoré ste sa spytovali, sa v slovníkoch nevyskytuje. V Krátkom slovníku slovenského jazyka z roku 2003 (sprístupnený na našej webovej stránke https://slovnik.juls.savba.sk) sa uvádza slovo správca vo význame „kto má na starosti spravovanie“ s príkladom správca počítačovej siete „kto zabezpečuje jej fungovanie“. Odporúčame Vám použiť slovné spojenie správca webovej stránky.

 

 


Otázka z 15. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 15. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu správca stránky