Otázka:

Na internete som našiel x viet so spojeniami takmer o 2 mesiace a o takmer 2 mesiace. Ktoré z nich je správne?

Heslá:

takmer o, o takmer

Odpoveď:

Relatívne voľný slovosled slovenčiny umožňuje častici postavením vo vete obmieňať významové odtienky. Hovoriaci vyjadruje postoj aj intonáciou, dôrazom na jednotlivé slová, môže zdôrazniť slovo takmer alebo slovo dva. Obidve slovné spojenia sú doložené aj v Slovenskom národnom korpuse, bežne sa používajú.

Podoby slovných spojení takmer o 2 mesiace aj o takmer 2 mesiace môžeme považovať za správne.

 

 


Otázka z 15. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 15. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu takmer o