Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňujú zložené základné číslovky, napr. 121; 464,4? Aké gramatické kategórie má dátum 1. 1. 1993?

Heslá:

vzory čísloviek

Odpoveď:

Číslovka 121 sa neskloňuje. V číslovke 464,4 sa stovky neskloňujú (porov. napr. tvar genitívu štyristošesťdesiatich štyroch), desiatky sa skloňujú ako číslovka päť, jednotky sa skloňujú ako číslovka štyri a číslovka za desatinnou čiarkou tiež ako číslovka štyri.

Gramatické kategórie čísloviek v dátume 1. 1. 1993:

prvého – mužský rod, jednotné číslo (singulár), genitív;

prvý – mužský rod, jednotné číslo (singulár), nominatív;

tisícdeväťstodeväťdesiattri základná číslovka označujúca rok sa neskloňuje.

Vzor sa nepovažuje za gramatickú kategóriu, ale ak by sme ho mali určiť, číslovky prvéhoprvý sa skloňujú podľa vzoru pekný.


Otázka z 14. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vzory čísloviek