Otázka:

Rada by som sa spýtala na skloňovanie slova navigátor v prípade, keď ide o názov predmetu alebo aplikácie. Skloňuje sa aj v takom prípade podľa vzoru chlap? Príklad: Požadované informácie nájdete v Navigátorovi/Navigátore.

Heslá:

navigátor

Odpoveď:

Slovo navigátor, ak zastupuje neživotné podstatné meno mužského rodu, skloňuje sa pravidelne podľa vzoru dub a v lokáli má tvar v navigátore. Viac o slove navigátor nájdete v Slovníku súčasného slovenského jazyka (M – N), ktorý je sprístupnený na našej internetovej stránke https://slovnik.juls.savba.sk.

 

 


Otázka z 14. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu navigátor