Otázka:

Je pomenovanie kozí pysk pre druh tetucha kozia správne?

Heslá:

tetucha kozia pravá, kozí pysk

Odpoveď:

Pri názve rastliny, na ktorú sa pýtate, Vám odporúčame používať podobu, ktorá sa uvádza v Slovenskom botanickom názvosloví – tetucha kozia pravá, lat. Aethusa cynapium cynapium, pričom druh je tetucha kozia, lat. Aethusa cynapium. Pomenovanie kozí pysk je pri druhu tetucha kozia vyznačený obyčajným typom písma, ktorým sa naznačuje neplatný názov, ktorý možno použiť v hovorovej reči, no nie v odborných prácach.


Otázka z 19. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tetucha kozia pravá