Otázka:

Je správne uvádzať na jedálnom lístku slovo ponuka burgrov alebo ponuka burgerov? Často vidím v ponukách skloňovanie typu ponuka burgrov, avšak keď si slovo dám do jednotného čísla, slovo burgr neexistuje, t. j. asi by sa malo uvádzať ponuka burgerov.

Heslá:

burger, hamburger

Odpoveď:

 V Krátkom slovníku slovenského jazyka, Pravidlách slovenského pravopisu i v Slovníku súčasného slovenského jazyka, sprístupnených v elektronickej podobe na našej webovej stránke https://slovnik.juls.savba.sk, sa uvádza slovo hamburger, ktoré sa v slovenčine skloňuje so zachovávaním samohlásky e. Samohláska e sa zachováva aj pri skloňovaní skráteného pomenovania hamburgera burger, ktoré má v jednotnom čísle tieto pádové podoby: N burger, G (z) burgera, D (k) burgeru, A (dám si) burger, L (o) burgeri, s burgerom. V množnom čísle: N burgery, G (z) burgerov, D (k) burgerom, A (dám si) burgery, L (o) burgeroch, s burgermi.

V jedálnom lístku odporúčame uviesť slovné spojenie ponuka burgerov, resp. ponuka hamburgerov.


Otázka z 14. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 14. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu burger