Otázka:

V komunikácii so známou sme natrafili na problém s názvami obyvateľov dvoch obcí na východe Slovenska, ja som názvom/menom Seňančan myslela obyvateľa obce Senné, ona myslela na obyvateľa obce Seňa. Pri obci Senné ležia Senianske rybníky, analogicky by mohol byť obyvateľ Senného Seniančan?Ako to je správne?

Heslá:

Senné, Seňa, Seňan

Odpoveď:

 

Posledná kapitola Pravidiel slovenského pravopisu z roku 2013 (dostupné na našej webovej stránke https://slovnik.juls.savba.sk) Názvy obcí na Slovensku obsahuje abecedný zoznam obcí, administratívne osamostatnených obcí, niektorých mestských častí a častí obcí. Pri každom názve obce sa uvádza aj príslušné obyvateľské meno v mužskom rode a ženskom rode. Sú tam aj Vami spomenuté obce SennéSeňa, od ktorých sú utvorené rovnaké obyvateľské mená Seňan a Senianka a prídavné meno seniansky.

Máte pravdu, že pri zhodných pomenovaniach obyvateľov dvoch obcí môže dôjsť v komunikácii k nedorozumeniu. Homonymia je však bežným javom v slovenčine aj v iných jazykoch a existujú možnosti spresniť význam slova napríklad doplnením informácie, ako Jozef je Seňan zo Senného alebo Jozef žije v Sennom a ako všetci Seňania…

Homonymné tvary obyvateľských mien a prídavného mena vznikli pri ich odvodzovaní od názvov obcí, ktoré sa riadi určitými zákonitosťami (podrobnejšie informácie nájdete v našej internetovej poradni na stránke https://jazykovaporadna.sme.sk/q/9281/).

Od názvu ženského rodu Seňa sa tvorí mužské obyvateľské meno príponou -anSeňan podobne ako Ždaňa – Ždaňan, Korňa – Korňan, Ubľa – Ubľan.

Od názvov, ktorých základ sa končí na skupinu konsonantov, sa tvorí obyvateľské meno takisto príponou -an takto: Senné – Seňan ako Hlinné – Hliňan, Vinné – Viňan, Kšinná – Kšiňan, Svinná – Sviňan.


Otázka z 08. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 08. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Senné