Otázka:

Aký výraz je správny, po sebe alebo za sebou?

Heslá:

po sebe, za sebou

Odpoveď:

 

Spytovali ste sa na správnosť použitia predložkových výrazov po sebe/za sebou.

Neuvádzate konkrétne slovné spojenie či vetu, v ktorej by ste predložkový výraz použili. Obidva výrazy sú správne, ale výber závisí od konkrétnej situácie, od kontextu. V Slovenskom národnom korpuse sa vyskytujú obe verzie v hojnom počte, ako si to môžete overiť na webovej stránke korpus.juls.savba.sk.

Ak Vám však išlo o spojenie nasledovať po sebe/nasledovať za sebou, správne sú oba varianty.

 

 


Otázka z 08. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 08. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu po sebe