Otázka:

Chcem sa opýtať na skloňovanie ženských priezvisk cudzieho pôvodu, keďže som sa nevedela dopátrať v dostupných zdrojoch k takejto informácii. Ide o priezvisko Georgieva v genitíve. Je správne slovné spojenie podľa Georgievy, podľa Georgievovej alebo prípadne iné skloňovanie?

Heslá:

skloňovanie ženských priezvisk, Georgievová-Georgievovej

Odpoveď:

 Priezvisko Georgieva je bulharská podoba ženského priezviska utvorená od mužského priezviska Georgiev prechyľovacou príponou -a. Od mužských slovanských priezvisk zakončených na -ev sa v slovenčine tvoria ženské priezviská pomocou prípony -ová (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2013, Prehľad tvorenia ženských priezvisk, bod 2.4, s. 129 aj na https://slovnik.juls.savba.sk). To znamená, že od mužského priezviska Georgiev je prechýlená podoba Georgievová. Tvary ženského priezviska Georgievová sú v jednotlivých pádoch takéto: G Georgievovej, D Georgievovej, A Georgievovú, L o Georgievovej, I s Georgievovou.

Príponou -ová sa tvoria aj ženské priezviská odvodené od ruských mužských priezvisk zakončených na -ov, -ev, -in, -en, napr. Gorbačov – rus. Gorbačova, slov. Gorbačovová, Cvetajev – rus. Cvetajeva, slov. Cvetajevová, Zorin – rus. Zorina, slov. Zorinová, Gercen – rus. Gercena, slov. Gercenová.

V slovenských médiách sa však stretávame aj s podobou priezviska Georgieva vychádzajúcou z tlačových správ z anglických zdrojov, ktoré, keďže angličtina nepozná prechyľovanie, používajú tvar Georgieva.


Otázka z 07. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu skloňovanie ženských priezvisk