Otázka:

Je prídavné meno srdcovolistý vo význame majúci listy srdcovitého tvaru či kopijovitolistý vo význame majúci listy kopijovitého tvaru spisovné?

Heslá:

srdcovolistý, kopijovitolistý

Odpoveď:

V slovenskom botanickom názvosloví sa v zložených prídavných menách vyjadrujúcich vlastnosť rastliny pomocou tvaru alebo počtu listov ustálene používa časť -listý, a to nielen v prípade, keď je takéto prídavné meno súčasťou názvu rastliny, ale aj vtedy, keď sa prídavné meno použije na charakterizáciu rastliny, napr. bezlistý, dvojlistý, drobnolistý, malolistý, okrúhlolistý. Tak i prídavné mená srdcovitolistý vo význame „majúci listy srdcovitého tvaru; majúci srdcovité listy“ a kopijovitolistý vo význame „majúci listy kopijovitého tvaru; majúci kopijovité listy“ majú uvedenú podobu.
Otázka z 08. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu srdcovolistý