Otázka:

Ako sa správne píšu slová spájajúce sa so slovom video: videovstup, videovýstup, videosúbor, videosieť, videoenkodér alebo video vstup, video výstup, video súbor, video sieť, video enkodér?

Heslá:

videovstup

Odpoveď:

V Slovníku cudzích slov z roku 2005 sa uvádza slovo video- (v zloženinách prvá časť) vo význame „týkajúci sa obrazu, obrazových dát“. Výrazy odporúčame písať spolu – videovstup, videovýstup, videosúbor, videosieť, videoenkodér, podobne ako ďalšie zložené slová s prvou časťou video-, napr. videoklip, videotechnika, videonahrávka.


Otázka z 07. 03. 2021 bola zodpovedaná dňa 07. 03. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu videovstup